Laporan Taklimat Outcome Based Education (OBE) Bagi Staf Baharu

Fakulti mengambil inisiatif mengadakan taklimat OBE untuk tujuan memantapkan kefahaman OBE dalam kalangan staf FAST terutamanya staf baharu tentang pendekatan OBE dalam P&P sekaligus pencerahan kepada permasalahan sepanjang P&P bermula 2012 hingga 2019. Melalui program ini juga, soalan-soalan yang dijangkakan dalam Audit MQA yang sebenar telah dibincangkan.Kehadiran staf baharu fakulti amat menggalakkan. Bengkel ini diadakan pada:

Tarikh/Hari                   :       03 hb Februari 2020/Isnin

Masa                           :       2.00  – 5.00 petang

Tempat                          :       Bilik Seminar 1, Aras 1, UTHM Kampus Pagoh

Objektif bagi program ini ialah:

  1. Memberi pendedahan kepada staf baharu tentang kepentingan OBE dan perkaitannya dalam pelaksanaan P&P.
  2. Menyegar dan memantap kefahaman staf baharu terhadap pelaksanaan P&P dengan pendekatan OBE.
  3. Mengaplikasi pengetahuan yang diperolehi berkaitan OBE di dalam penyediaan dokumen perancangan kuliah
  4. Mendapat pencerahan terhadap segala permasalahan berkaitan OBE sepanjang P&P 2012-2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

For any enquiries, please feel free to contact us by sending an email to fast@uthm.edu.my

Address: Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, UTHM Kampus Pagoh, KM1, Jln Panchor, 84600 Muar, Johor


© 2020 Faculty of Applied Sciences and Technology, UTHM.