Laporan Seminar Proses dan Pelaksanaan Outcome Based Education (OBE) Dalam Pembelajaran dan Pengajaran

Fakulti mengambil inisiatif mengadakan Seminar Proses dan Pelaksanaan Outcome Based Education (OBE) Dalam Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) bertujuan memantapkan kefahaman OBE dalam kalangan staf FAST tentang pendekatan OBE dalam P&P sekaligus pencerahan kepada permasalahan sepanjang perlaksanaan P&P bermula 2012 hingga 2019. Melalui program ini juga, soalan-soalan yang dijangkakan semasa proses Audit MQA yang sebenar akan dibincangkan hasil pengalaman beliau sebagai salah seorang juruaudit MQA. Selain itu, penceramah yang diundang berpengalaman luas dalam mengurus tadbir isu-isu berkaitan OBE. Kehadiran staf akademik amat menggalakkan. Seminar ini diadakan pada:

Tarikh/Hari                   :       06 hb Februari 2020/Khamis

Masa                           :       10.00 pagi – 3.30 petang

Tempat                          :       Bilik Seminar 1, Aras 1, UTHM Kampus Pagoh

Objektif bagi program ini ialah:

  1. Memberi pendedahan kepada staf akademik berkaitan kepentingan melaksanakan proses OBE yang betul bagi memastikan objektif OBE dapat dicapai.
  2. Menyegar dan memantap kefahaman staf akademik FAST terhadap pelaksanaan P&P menggunakan pendekatan OBE.
  3. Memberi ruang kepada para staf akademik dan penceramah untuk membincangkan segala permasalahan berkaitan OBE dalam pelaksanaan P&P.
  4. Memberi peluang kepada staf akademik mengaplikasi pengetahuan yang diperolehi semasa sesi seminar di dalam pelaksanaan P&P.
  5. Memastikan staf akademik bersedia apabila proses audit berlangsung dari masa ke semasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

For any enquiries, please feel free to contact us by sending an email to fast@uthm.edu.my

Address: Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, UTHM Kampus Pagoh, KM1, Jln Panchor, 84600 Muar, Johor


© 2020 Faculty of Applied Sciences and Technology, UTHM.