Author: Faridah Kormin

LAPORAN BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04) DAN TABLE OF SPECIFICATION (TOS) SEMESTER 2 SESI 2019/2020

Fakulti mengambil inisiatif untuk mengadakan bengkel penyediaan RPP kepada semua staf akademik FAST. Tambahan pula, setiap sebelum sesi semester baru bermula, staf akademik perlu menyediakan RPP sebagai persediaan perancangan kuliah. Bengkel ini juga diharap dapat melancarkan proses P&P fakulti...

Continue reading

LAPORAN BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN PENCAPAIAN PLO & PEO, RUBRIK DOMAIN AFEKTIF DAN PSIKOMOTOR, PENGEMASKINIAN PLO & PEO BAHARU DI TCIS DAN PANDUAN PELAKSANAAN OBE FAST

Pihak jawatankuasa OBE fakulti mengambil inisiatif mengadakan beberapa bengkel OBE yang melibatkan proses penyediaan laporan PLO dan PEO, pengemaskinian PLO dan PEO mengikut MQF versi 2 dan penyediaan rubrik dan panduan pelaksanaan OBE di fakulti agar proses OBE di fakulti dapat dilaksanakan dengan...

Continue reading

Program Khidmat Masyarakat (CSR), Pemindahan Ilmu dan STEM di Kg. Peta, Endau, Mersing, Johor, Malaysia

Kg. Peta yang terletak di dalam kawasan Taman Negara Johor Endau Rompin merupakan penempatan bagi suku kaum orang Jakun. Sebahagian penduduknya bekerja sebagai kakitangan Taman Negara dan juga pemandu pelancong. Hubungan rapat di antara penduduk Kg. Peta dengan penyelidik-penyelidik UTHM terjalin...

Continue reading

Contact Us

For any enquiries, please feel free to contact us by sending an email to fast@uthm.edu.my

Address: Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, UTHM Kampus Pagoh, KM1, Jln Panchor, 84600 Muar, Johor


© 2020 Faculty of Applied Sciences and Technology, UTHM.